Nilai Tertinggi

Nilai tertinggi yang Anda tetapkan untuk kuis adalah bagaimana semua penilaian diskalakan.

Sebagai contoh, Anda mungkin mengatur nilai maksimum pada angka 20, sebab kuis tersebut bernilai 20% pada keseluruhan kursus.

Walaupun Anda mempunyai 10 pertanyaan pada kuis Anda yang mempunyai total nilai 50 poin, semua penilaian diatas 50 akan "diskalakan turun" ke nilai maksimum kuis yaitu 20.

Indeks fail bantuan
Show this help in language: English